Typ Av Fil

Exempelvis har en svchost-process hand om alla tjänster som är relaterade till det grafiska användargränssnittet och en annan för de tjänster som är relaterade till brandväggen. Viruslistan bör uppdateras minst 2 ggr i månaden för att virussäkerheten ska vara rimlig. När USB-minnet innehåller installationsfilerna kan man installera programmet på nya datorn från USB-minnet. När jag […]